Welcome/President’s Message

Fáilte chuig láithreán Gréasáin Ordaithe na mBan Hibernians.

(Welcome to the Ladies Ancient Order of Hibernians website.)

The LAOH is organized at the National level and active throughout many states. In Maryland, there are twelve Adult Divisions and one Junior Division.

Is mná Caitliceacha Rómhánacha de gach aois atá tiomanta Ag déanamh difríocht ar fud an domhain trí thionscadail Ghníomhartha Caitliceacha agus deonacháin charthanúla. Ag an am céanna, oibrímid oidhreacht agus traidisiúin na hÉireann a chothú ar fud ár bpobail Stáit agus áitiúla. Bainimid taitneamh as cairdeas mór agus go leor gníomhaíochtaí sóisialta.

(We are Roman Catholic women of all ages dedicated to “making a difference” in the world through Catholic Action projects and charitable donations. At the same time, we work to foster our Irish heritage and traditions throughout our State and local communities. We enjoy great friendships and many social activities.)

Tugaimid cuireadh duit páirt a ghlacadh inár n-eagraíocht agus oibriú linn chun ár gcuspóir a bhaint amach chun cabhrú le daoine eile atá de dhíth agus chun ár stair agus cultúr na hÉireann a leathnú.

(We invite you to join our organization and work with us to accomplish our goal to help others in need and to extend our Irish history and culture.)

Is mise i gcairdeas (Yours in Friendship)

Kelly Parks
Uachtarán (President)